06-06-07

Rilke - Novecanto


Afgelopen zaterdag woonde ik een concert bij van het novecanto koor.
Zij brachten liederen op teksten van Rilke, wat was dat mooi!
Ik las nog lang niet alles van deze prachtige dichter, maar in de toekomst ben ik dat zeker van plan!

Brieven aan een jonge dichter was mijn eerste kennismaking. Tot nu toe nog niets anders gelezen van Rilke dat me zo heeft geroerd. ... Misschien brieven aan Cezanne eens proberen? Rilke lijkt me een zeer zachte maar gecompliceerde man die toch zo mooi zijn ideeën en gevoelens kan vastleggen op papier...

Ik heb een gedicht dat ik graag met jullie deel, in het Duits, Engels en het Nederlands. Geniet!An die musik

Munchen, 11/12-01-1918

Musik: Atem der Statuen. Vielleicht:
Stille der Bilder. Du Sprache wo Sprachen
enden. Du Zeit,
die senkrecht steht auf der Richtung vergehender Herzen.

Gefühle zu wem? O du der Gefühle
Wandlung in was? -: in hörbare Landschaft.
Du Fremde: Musik. Du uns entwachsener
Herzraum. Innigstes unser,
das, uns übersteigend, hinausdrängt, -
heiliger Abschied:
da uns das Innre umsteht
als geübteste Ferne, als andre
Seite der Luft:
rein,
riesig,
nicht mehr bewohnbar.

------
English version by Stephen Mitchell:

To music

Music: breathing of statues. Perhaps:
silence of paintings. You language where all language
ends. You time
standing vertically on the motion of motal hearts.

Feelings for whom? O you the transformation
of feelings into what? --: into audible landscape.
You stranger: music. You heart-space
grown out of us. The deepest space in us,
which, rising above us, forces its way out,--
holy departure:
when the innermost point in us stands
outside, as the most practiced distance, as the other
side of the air:
pure,
boundless,
no longer habitable.

------

Dutch translation by W.Blok and C.O.Jellema:

Aan de muziek

Muziek: standbeeldenadem. Wellicht:
geschilderde stilte. Gij spreektaal waar spreken
eindigt. Gij tijd
loodrecht gericht op de gang van vervallende harten.

Gevoelens voor wie? O gij die gevoelens
verandert in wat? -: in beluisterbaar landschap.
Gij vreemde: muziek. Ons ontgroeide, gij
hartruim. Ons innigste,
ons overstijgend naar buiten zich dringend, -
heilig afscheid:
waar onze kern ons omringt
als gekunde verte, als andere
kant van de lucht:
klaar,
kolossaal,
niet meer bewoonbaar.

www.rilke.de

1 opmerking:

 1. Le vent de la nuit15-06-07 00:35

  Eh Rilke!
  A propos hier soir j'ai écoute tu sais qui... était superb, comme elle été ici. J'envie avoir cette livre en français aussi, pas justement sur serbe...

  Je veux bien suis quand bleu chat avec yeux verts lire...

  :)

  BeantwoordenVerwijderen